{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đỗ Hà Nam
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 48/19D2, CSX Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương
Email: intimexbd@intimexbd.com
Website:
Điện thoại: (84) 065 3788902
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Intimex Bình Dương
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: