{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Quách Văn Ðức
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hoà, Ðồng Nai
Email: info@timexco.com
Website: www.timexco.com
Điện thoại: (+84)613.822486
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Tín Nghĩa
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: