{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Minh Thắng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, P. 6, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Email: office@phucsinh.com
Website: www.phucsinh.com
Điện thoại: (+84)83.8266251
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Phúc Sinh
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: