{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Ngô Văn Nga
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 444 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Email: quocviet@hcm.vnn.vn
Website: www.quocviet.vn
Điện thoại: (+84)780.3836454
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KD CBTS & XNK Quốc Việt
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: