{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Ký
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 1234, Đường Trần Hưng Ðạo, Phường Bình Ðức, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Email: agifishagg@hcm.vnn.vn
Website: www.agifish.com.vn
Điện thoại: (+84)76.3852368
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: