{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Quốc Dũng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 14 Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Email: kihusea_vn@hcm.vnn.vn
Website: www.kihusea.com.vn
Điện thoại: 077.3912127
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: