{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Mậu
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Ấp Hội, Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang
Email: ngocha@ngochacoltd.com.vn
Website: http://vnth.vn/vn/h3501/ngochacoltd/trang-chu.htm
Điện thoại: (+84)73.3894553
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Thương mại Ngọc Hà
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: