{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 83 Tỉnh lộ 8, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Email: n/a
Website: www.minhdangseafood.com
Điện thoại: +84 793851351
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Đăng
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: