{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Lý Bích Quyên
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Email: utxi@hcm.vnn.vn
Website: www.utxi.com.vn
Điện thoại: +84 793660224
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: