{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 478 Quốc lộ 91, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
Email: info@tafishco.com.vn
Website: tafishco.com.vn
Điện thoại: (84) 076 3652076
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH SX TM DV Thuận An
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: