{category_name}

Tên doanh nhân : n/a
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 199 ấp xóm mới, xã Tân Thạnh, huyện Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu
Email: sales@thienphuseafood.com.vn
Website: thienphuseafood.com.vn
Điện thoại: (84) 0781 3846778
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Chế biến Thủy sản XNK Thiên Phú
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: