{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hồ Văn Bạch
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, Huyện Gía Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Email: minhbachseafoodvn@gmail.com
Website: minhbachseafood.com
Điện thoại: (+84) 07813610778
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Minh Bạch
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: