{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Wang Cheng Yi
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô E, KCN Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: everwincan@vnn.vn
Website:
Điện thoại: (+84) 8 38979888
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Toàn Thắng
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: