{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Võ Văn Phục
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô F, KCN An Nghiệp, Tỉnh Sóc Trăng
Email: phuc@cleanfood.com.vn
Website: www.cleanfood.com.vn
Điện thoại: (+84) 0793616678
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: