{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Xuân Hải
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô B, KCN Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Email: dongaseafood@vnn.vn
Website: www.dongaseafood.com
Điện thoại: (+84)76. 3684646
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH XNK Thủy sản Đông Á
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: