{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Hòa
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô C24-24B/II Đường 2F, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: sgfoods@vnn.vn
Website: www.sgfoods.com.vn
Điện thoại: (+84)8.37652061
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sài Gòn Food
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: