{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Phạm Thanh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 15, Đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
Email: headoffice@highlanddragon.com.vn
Website: www.highlanddragon.com.vn
Điện thoại: (+84)650.3790201/02/03
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Highland Dragon
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: