{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Thu Sắc
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 27 Đường Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Email: hainampt@hcm.vnn.vn
Website: www.hainam.com.vn
Điện thoại: (+84)62.3811608
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: