{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Hà Trung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 42 Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Email: trungsongroup@hcm.vnn.vn
Website: www.trungson.com.vn
Điện thoại: (+84)8.38287114
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: