{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đặng Kiết Tường
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Email: aquatex@hcm.vnn.vn
Website: www.aquatexbentre.com
Điện thoại: (+84)75.3860265
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: