{category_name}

Tên doanh nhân : Hoàng Văn Lộc
Ngày sinh:
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán:
Trình độ văn hóa: 16
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Ủy viên Hội doanh người Nam tại Anh
Quan hệ: Bình thường
Tiểu sử:
Địa chỉ: 491 Fellows Court, Weymouth Terrace, London E2 8LB
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh:
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: