{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Thanh Chiến
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 167/10 đường 30/4, ph. Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu
Email: ptchien@havicovn.com
Website: www.havicovn.com
Điện thoại: (+84)643.848255/3611259
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hải Việt
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: