{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Văn Dũng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 460 Trương Công Định, Phường 8, TP. Vũng Tàu
Email: baseafoodvn@vnn.vn
Website: www.baseafood.vn
Điện thoại: (+84)643.837313
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: