{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Kim Mai
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 1774 Đường 30/4 Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Email: mailinhseafood@hcm.vnn.vn
Website: n/a
Điện thoại: (+84)64.3621790
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mai Linh
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: