{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Duy Triết
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô A14a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: ducvu@haithanhfood.com
Website: www.haithanhfood.com
Điện thoại: (+84)8.37800801
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: