{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hồ Quốc Lực
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cây số 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Email: fimexvn@hcm.vnn.vn
Website: www.fimexvn.com
Điện thoại: (+84)79.3822203
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: