{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Tạ Minh Thiện
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 99 Quốc lộ 1A, Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Email: auvungco@vnn.vn
Website: www.auvungco.com.vn
Điện thoại: (+84)780.3845066
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Âu Vững
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: