{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Kakizaki Masayoshi
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường số 02, KCN Hòa Cầm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Email: n/a
Website:
Điện thoại: +84 0511 3675991
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: