{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Quá
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Email: bidiphar.qn@fmail.vnn.vn
Website: www.bidiphar.com
Điện thoại: +84 56.847868
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dược -Trang thiết bị y tế Bình Định
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: