{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Phước
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Khu vực 8, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Đinh
Email: n/a
Website: https://kabi.intra.fresenius.com
Điện thoại: +84 56. 2221166
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: