{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Quang Trị
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 253 Dũng sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Email: info@danapha.com
Website: www.danapha.com
Điện thoại: (+84)511.3760126
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Danapha
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: