{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Hữu Thành
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô A5.5+A5.6 Khu Biệt thự Đảo Xanh, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Email: duythanh@artexdandt.com
Website: www.artexdandt.com
Điện thoại: (+84)511.3623998
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xuất khẩu Hàng Thủ công mỹ nghệ Duy Thành
Lĩnh vực kinh doanh: 293
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: