{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Quang Luận
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 57 Đường Ngô Gia Tự, TP. Vinh, Nghệ An
Email: thanhthanhdat20012002@yahoo.com
Website: www.thanhthanhdat.com.vn
Điện thoại: (+84)38.3536366
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: