{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đỗ Xuân Lập
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Tổ 10, KV 7, Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn
Email: tiendat@dng.vnn.vn
Website: www.tiendatquinhon.com.vn
Điện thoại: (+84)56.3510217
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: