{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Su Ching Wen
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Thôn Phước Trung, Xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Email: catphu@dng.vnn.vn
Website: n/a
Điện thoại: (84) 058.3710047
Tên doanh nghiệp: Công ty Liên doanh TNHH Trồng và Chế biến Cây Nguyên liệu Giấy xuất khẩu Cát Phú
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: