{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Xuân Hợi
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vinh, Nghệ An
Email: halotexco@vnn.vn
Website: www.halotexco.com.vn
Điện thoại: +84 383855149
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: