{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Đức Trị
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Email: office@hoatho.com.vn
Website: www.hoatho.com.vn
Điện thoại: (+84)511.3846290
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: