{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 60 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Email: hachiba@dng.vnn.vn
Website: www.hachiba.com.vn
Điện thoại: (+84)511.756702
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: