{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Quan Hoàng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường Số 1, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm lộ, Thành Phố Đà Nẵng
Email: n/a
Website: n/a
Điện thoại: 511.3675965
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng)
Lĩnh vực kinh doanh: 288
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: