{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hồ Viết An
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 376 đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, Nghệ An
Email: ngheantea@gmail.com
Website: www.ngheantea.com.vn
Điện thoại: (+84)38.3851555
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Ðầu tư Phát triển Chè Nghệ An
Lĩnh vực kinh doanh: 287
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: