{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 1/11 Đường Phùng Chí Kiên, Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An
Email: ctycptmbacluan@yahoo.com
Website:
Điện thoại: +84 383842316
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Luân
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: