{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Trần Thị Tiến
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 107F Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Email: tienthanhxnktl@gmail.com
Website: n/a
Điện thoại: +84 56.3629825
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu Tiến Thành
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: