{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Văn Nam
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 557 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Email: bidifood_kd@bidifood.vn
Website: www.bidifood.vn
Điện thoại: +84 56.3822664
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần lương thực Bình Định
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: