{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 5 Đường Phan Bội Châu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Email: Nongsanna@gmail.com
Website: n/a
Điện thoại: (+84)38.3853185
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu Nông sản Nghệ An
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: