{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn thị hồng Nga
Ngày sinh: 1978
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán: Hà Nội
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng: cử nhân
Chuyên ngành: kinh tế
Công việc: kinh doanh
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Hội viên Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Bình thường
Tiểu sử:
Địa chỉ: 23A Grosvenor Park SE5 0NH
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 26,37
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: