{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Email: xnkdrc@dng.vnn.vn
Website: www.drc.com.vn
Điện thoại: (+84)511.3847408
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: