{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Đức Tánh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Km 16, Quốc lộ 14, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Pah, Tỉnh Gia Lai
Email: cotycaosuchupah@gmail.com
Website: www.chupaco.com.vn
Điện thoại: (+84)59.3845553
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Păh
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: