{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hồ Sỹ Trung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Xã EaYông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đăk Lăk
Email: pacoffeeco@dng.vnn.vn
Website: www.phuocancoffee.com.vn
Điện thoại: (+84) 0500 3521149
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: