{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Ngô Xuân Nam
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 38B Nguyễn Biểu, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Email: intimexnt@intimexnhatrang.com
Website: www.intimexnhatrang.com
Điện thoại: (+84)58.3831079
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Intimex Nha Trang
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: