{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Tiến Hùng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăklăk
Email: simexcodl@dng.vnn.vn
Website: www.simexco.com.vn
Điện thoại: (+84)500.3950017
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đăklăk
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: